TrueMoney - Cổng thanh toán trực tuyến tốt nhất Việt Nam hiện nay

Tích hợp dễ dàng, kết nối nhanh chóng

Cung cấp mọi hình thức tích hợp (API, REST, JS API), đầy đủ mọi tài liệu mô tả và code mẫu trên mọi nền tảng lập trình.

Tích hợp ngay Đăng ký

Đa quốc gia, đa ngôn ngữ

Nền tảng hỗ trợ kinh doanh trên nhiều quốc gia khác nhau, nhiều loại tiền tệ và nhiều ngôn ngữ. Tất cả chỉ với một tích hợp duy nhất qua nền tảng mở của TrueMoney Pay.

Tìm hiểu thêm Đăng ký

Đơn kết nối, đa dịch vụ

Hỗ trợ mọi phương thức thanh toán theo từng địa phương bởi một kết nối duy nhất

Khám phá ngay Đăng ký

Một kết nối duy nhất, đơn giản nhất cho mọi dịch vụ thanh toán.

Hỗ trợ mọi phương thức thanh toán cho mọi nền tảng thiết bị và ứng dụng dựa trên công nghệ bảo mật chuyên nghiệp và an toàn nhất.

Công cụ thống kê chi tiết và minh bạch nhất với uy tín cao nhất.

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image